Sundhøj 20A, Glyngøre
7870 Roslev DK
Telefon: (+45) 28 94 42 88
post@glyngore-camping.dk
Link
Link:
Link
Salling Aqua Park er et nyt og spændende initiativ i Limfjorden. Den lokale indsats, som der gøres i Glyngøre området, er med til at trække en udvikling og virke som demonstrations projekt for andre lokale områder.

Salling Aqua Park er med til at binde Region Midtjyllands og Skive kommunes politikker sammen. Samtidigt med at den skaber samarbejde på tværs af Limfjorden og derved til andre kommuner og regioner. Det innovative i projektet kædet sammen med de synergi effekter, som der både vil være i oplevelsesklyngen Glyngøre og til mange af de andre områder i Limfjorden, gør, at projektet viser vejen for os alle.

Projektet viser, at man har taget sit navn som oplevelsesklynge alvorligt og har med ansvar og initiativ formidlet de ressourcer og penge, som er kommet ind til klyngen - på en helt exceptionel måde. Hovedtanken bag dette projekt og mange af de øvrige projekter, som finder sted i oplevelses klyngen Glyngøre, viser, at man via sine masterplaner har forstået at lægge en strategi og samtidigt føre dem ud i livet.

Glyngøre Camping støtter op omkring "Salling Aqua Park"
Dykkerparken både genskaber natur rigdom til Limfjorden og sætter for første gang Limfjorden
på verdenskortet over helt fantastiske muligheder for dykker sporten.


Dykkerparken giver samtidig mulighed for, at miljø organisationer kan følge udvikling på et
gendannet stenrev og kan herved evt. påvise gavnligheden af dette for fjordens dyreliv.


Udvidelse af havnen giver Glyngøre by bosætningsmuligheder og mulighed for at kunne
modtage en forventet større tilstrømning af sejlende.
Link:
Læs meget mere på deres egen hjemmeside...